مواد شیمیایی

مارس 9, 2022
2,4'-Dibromoacetophenone

2و4-دی برومو استو فنون( 2,4-Dibromoacetophenone)EXIR

2و4-دی برومو استو فنون ویژگی ها EX-010381   :  2,4′-Dibromoacetophenone, 98% CAS Number: 99-73-0 Bielstein Registery Number: 607604 MDL: MFCD00000200 Molecular Weight : 277.94 g/mol PubChecm: 7454 […]
مارس 14, 2022
Aniline

آنیلین (Aniline)EXIR

آنیلین آنیلین با فرمول شیمیایی C6H5NH2 یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی آن 93.13 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب روغن مانند، مایع بی‌رنگ است. برای […]