مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، اکسیر

دسامبر 24, 2021
Potassium thiocyanate

کاربرد و خطرات تیوسیانات پتاسیم (Potassium thiocyanate)EXIR

تیوسیانات پتاسیم (KSCN) چیست ؟ تیوسیانات پتاسیم یک ترکیب شیمیایی است که حاوی اتم های پتاسیم، گوگرد، کربن و نیتروژن با فرمول KSCN است. یک نمک […]
ژانویه 14, 2022
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde,

4-تری فلوئورو متیل بنزآلدهید (4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde)EXIR

4-تری فلوئورو متیل بنزآلدهید خواص فیزیکی و شیمیایی EX-010164   :  4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 98% CAS Number: 455-19-6 Bielstein Registery Number: 1101680 MDL: MFCD00006952 Molecular Weight : 174.12 g/mol PubChecm: 67996 EC Number: 207-240-7 Density: 1.275 g/mL at […]
ژانویه 14, 2022
Ethylene glycol

اتیلن گلایکول (EXIR (Ethylene glycol

اتیلن گلایکول چیست ؟ اتیلن گلیکول یا اتیل گلایکول یا مونو اتیلن گلیکول یک ترکیب ارگانیک با ۲ فرمول C2H6O2 و CH2OH)2) است. اساساً به دو منظور […]
مارس 10, 2022
Triphenylphosphine oxide

تری فنیل فسفین اکساید (Triphenylphosphine oxide)EXIR

تری فنیل فسفین اکساید ویژگی ها EX-015035   :  Triphenylphosphine oxide, 99% CAS Number: 791-28-6 Bielstein Registery Number: 745854 MDL: MFCD00002080 Molecular Weight : 278.28 g/mol PubChecm: […]