Ammonia
1398/5/5 اخبار

آمونیاک

آمونیاک یک ترکیب نیتروژن و هیدروژن با فرمول NH3 است. آمونیاک ساده ترین هیدرید pnictogen، یک گاز بی رنگ با بوی مشخص تند است. این یک زباله شایع نیتروژنی است، به ویژه در میان موجودات آبزی، و به شکل قابل توجهی به نیازهای غذایی موجودات زندۀ خشکی کمک می کند با عملکرد پیش برندۀ تولید غذا و کود. آمونیاک، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، همچنین یک واحد ساختاری برای سنتز بسیاری از محصولات دارویی است و در بسیاری از محصولات تمیز کننده تجاری استفاده می شود. این ماده عمدتاً با جابجایی پایین هوا و آب جمع می شود. نام آمونیاک برای گروه آمونیاک ها، عبادت کنندگان خدای آمون مصریان، که در مراسم خود از کلرید آمونیوم استفاده می کنند، گرفته شده است.

هر چند آمونیاک در طبیعت و برای استفاده گسترده مرسوم و رایج است، بصورت متمركز ماده ای سوزان، سمی و خطرناك است. این ماده در ایالات متحده در دستۀ مواد بسیار سمی طبقه بندی شده است و تاسیسات تولیدی آن، تحت شرایط سخت گیرانه برای ذخیره و یا استفاده از این مایع و یا حمل در تانکرها یا سیلندرها قرار دارند.

تولید جهانی آمونیاک در سال 2014 معادل 176 میلیون تن بوده است [12] که در مقایسه با تولید صنعتی سال 2006 که 152 میلیون تن بوده افزایش 16 درصدی داشته است. [13] آمونیاک صنعتی به صورت آمونیاک تقطیر شده (عمدتاً 28٪ آمونیاک در آب) یا به شکل آمونیاک مایع بدون آب که تحت فشار و یا یخ زده در خودروهای مخزن دار و یا سیلندرها حمل و فروخته می شود.

NH3 در دمای -33.34 ° C (-28.012 درجه فارنهایت) و تحت فشار یک اتمسفر جوش می آید، بنابراین مایع باید تحت فشار یا دمای پایین ذخیره شود. آمونیاک خانگی یا آمونیوم هیدروکسید، محلول NH3 در آب است. غلظت این محلول ها که در واحد های مقیاس Baumé (چگالی)، با 26 درجه baumé (حدود 30٪ (در وزن) آمونیاک در 15.5 ° C یا 59.9 ° F) اندازه گیری می شود یک محصول تجاری خاص با غلظت بالاست.

 

خواص آزمایش شده

AMMONIA SOLUTION، با بیش از 10٪ ولی نه بیشتر از 35٪ آمونیاک یک محلول مایع دارای آب بیرنگ با بوی شدید آمونیاک می باشد. هم مایع و بخار آن بسیار تحریک کننده، به خصوص برای چشم است.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>