Propyl Sulfide

پروپیل سولفید

پروپیل سولفید در گیاه سیر و پیاز یافت می شود. به دسته ترکیبات تیواتر تعلق دارد که از مشتقات تیوکربوکسیلیک اسید با فرمول عمومی R-S-R' هستند.

فرمول شیمیایی: C6H14S

کد سیگما آلدریچ: P54280 

  شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>