Diethyl sulfate

دی اتیل سولفات مرک سیگما الدریچ

دی اتیل سولفات یک ترکیب بسیار سمی، سرطان زا و خورنده است. این ترکیب روغنی شکل و بی رنگ است و بویی شبیه به بوی نعناع دارد. این ماده یک عامل آلکیل دار کننده است که برای سنتز مشتقات اتیلی فنول ها، آمین ها و تیول ها استفاده می شود. همچنین از دی اتیل سولفات برای تولید رنگ ها و منسوجات استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C4H10O4S کد مرک دی اتیل سولفات: 803105 کد سیگما آلدریچ دی اتیل سولفات: D100706 CAS number 64-67-5

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>