Cyclohexane

سیکلوهگزان

سیکلوهگزان یک ترکیب آلی سیکلوآلکان است که بویی شبیه به بوی مواد شوینده دارد و مایعی آتش گیر است. از این ترکیب به طور عمده برای تولید صنعتی آدیپیک اسید و کاپرولاکتام استفاده می شود. همچنین در سنتز ترکیبات آلی به عنوان حلال غیر قطبی کاربرد فراوانی دارد. فرمول شیمیایی: C₆H₁₂ کد مرک سیکلوهگزان: 109666 کد سیگما آلدریچ سیکلوهگزان: 227048 CAS number 110-82-7

شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>