Cresol

کرسول یا متیل فنول ها ترکیباتی آلی هستند که شامل سه ایزومر اورتو، متا و پارا می باشد. این سه ایزومر می توانند جامد یا مایع باشند زیرا دمای ذوب آن ها نزدیک به دمای اتاق است. مانند بقیه فنول ها به آرامی در مجاورت هوا اکسید می شوند. از این ترکیب به عنوان واسطه برای سنتز بسیاری از ترکیبات از جمله داروها، رنگ ها، حشره کش ها و پلاستیک استفاده می شود. فرمول شیمیایی: کد مرک اورتو کرسول: 809692 CAS number 95-48-7 کد سیگما آلدریچ اورتو کرسول: W348007 کد مرک متا کرسول: 809691 CAS number 108-39-4 کد سیگما آلدریچ متا کرسول: C85727 کد مرک پارا کرسول: 805223 CAS number 106-44-5 کد سیگما آلدریچ پارا کرسول: C85751

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

 

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>