Chloranil

کلرانیل یک کینون است که به نام تتراکلرو 1،4-بنزوکینون نیز شناخته می‌شود. این ترکیب یک جامد زرد رنگ است که ساختار مولکولی صفحه ای دارد. از این ماده برای تولید رنگ استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C6Cl4O2 کد مرک کلرانیل: 802361 کد سیگما آلدریچ کلرانیل: 232017 CAS number 118-75-2

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>