4-Hydroxy-TEMPO Sigma aldrich

4-Hydroxy-TEMPO Sigma aldrich

4-Hydroxy-TEMPO یک ترکیب هتروسیکلی است. مانند دیگر ترکیبات TEMPO به عنوان کاتالیست در واکنش های اکسیداسیون رادیکالی کاربرد دارد. یکی از مزایای 4-Hydroxy-TEMPO  نسبت به TEMPO ارزان قیمت بودن آن است. ماده اولیه تولید 4-Hydroxy-TEMPO  تری استون آمین است که خود از استون و آمونیاک تهیه می شود در نتیجه امکان تولید 4-Hydroxy-TEMPO در مقیاس صنعتی وجود دارد.

کد سیگما آلدریچ: 176141

فرمول شیمیایی: C9H18NO2

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>