مایع سفید کننده چگونه عمل می کند

یکی از مهمترین اجزا سفید کننده سدیم هیپوکلریت است، که از 3 عنصر رایج سدیم، اکسیژن و کلر تشکیل شده است. بیشتر حجم سفید کننده از آب تشکیل شده است. از بین این سه عنصر کلر به شدت الکترون خواه است. به طور مثال یک ظرف کثیف را در محلول سفید کننده قرار می دهیم. اساسا لکه هایی که بر روی ظرف ایجاد می شوند هیدروکربن هستند و چون هیدروکربن ها منبع خوبی از الکترون هستند کلر به آن ها حمله می کند و در ادامه کلر و اکسیژن به هیدروکربن متصل می شوند. و به مولکول حلالیت بیشتری می دهند به قدری که از سطح ظرف کنده شود. در نتیجه لک از روی ظرف از بین می رود.

مطالب مرتبط

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>