Project

کلسیم کربنات (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

کلسیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده معدنی است که 4 درصد از پوسته زمین را شامل می‌شود. این ترکیب در پوسته تخم مرغ و غشا جانورانی مانند حلزون و خرچنگ یافت می شود. همچنین جنس مروارید نیز از کلسیم کربنات است. این ماده کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد.

ادامه مطلب