Project

پروپیل سولفید

chemicals
Project

دی متیل فرمامید

chemicals
Project

Protein cation is the strongest organic acid

Useful Articles

پروتئین هایی با بار مثبت بسیار زیاد ساخته شده اند که رکورد قویترین اسید عالی را تا به امروز از آن خود کرده اند. محققان استرالیایی با این اسید حتی گاز های نجیب مانند آرگون را نیز پروتون دار کردند.

ادامه مطلب
Project

Xylene_مرک_سیگما آلدریچ_Merck_Sigma aldrich

chemicals

زایلن (مرک / سیگما آلدریچ) یا دی متیل بنزن دارای 3 ایزومر اورتو زایلن، متازایلن و پارا زایلن است. در این ترکیب یک حلقه بنزن مرکزی به دو گروه متیل متصل است. تمامی ایزومرهای آن بی رنگ و آتش گیر هستند که از لحاظ صنعتی ارزش بسیاری دارند. از این ماده به عنوان ماده اولیه برای سنتز ترفتالیک اسید و به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Zinc chloride_مرک_سیگما آلدریچ_Sigma aldrich_Merck

chemicals

زینک کلراید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است. 9 فرک کریستالی از این ترکیب شناخته شده است که بی رنگ یا سفید رنگ هستند. از این ماده در سنتز ترکیبات آلی، صنعت نساجی، کاغذ سازی، تشخیص اثر انگشت، ضد عفونی کننده و درمان سرطان پوست استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Phenylthiocarbamide_مرک_سیگما_Merck_Sigma_Aldrich

Useful Articles

در سال 1931 آرتور فاکس یک شیمی دان انگلیسی به طور تصادفی پودر کریستالی در آزمایشگاه سنتز کرد. ماده ای که باعث بحث های زیادی در شیمی و ژنتیک شد.

ادامه مطلب
Project

Zinc oxide_مرک_سیگما آلدریچ_Merck_Sigma aldrich

chemicals

اکسید روی (مرک / سیگما آلدریچ) یکترکیب معدنی است که به صورت پودری سفید رنگ و نامحلول در آب است. از این ترکیب به عنوان افزودنی در بسیاری از مواد مانند لاستیک ها، پلاستیک ها، سرامیک، روان کننده ها، رنگ ها، باتری ها و.... استفاده می شود. این ترکیب یک نیمه رسانا است.

ادامه مطلب
Project

Zinc sulfide_مرک_سیگما آلدریچ_آلدریچ_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

chemicals

سولفید (مرک / سیگما آلدریچ) روی یک ترکیب معدنی است که شکل عمده و اصلی عنصر روی در طبیعت است. این ماده به طور طبیعی به شکل سنگ معدن آسفالریت یافت می شود. شکل طبیعی آن به دلیل وجود ناخالصی سیاه است در حالی که خالص آن به رنگ سفید است. با اضافه کردن یک فعال کننده مناسب این ماده خاصیت فسفرسانس می گیرد. از این ماده به عنوان رنگدانه، کاتالیست و نیمه رسانا استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Osmium tetroxide_مرک_سیگما آلدریچ_آلدریچ_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

Useful Articles

اسمیم از عناصری نیست که هر روزه با آن سر و کار داشته باشیم. بیشترین استفاده عمومی از این عنصر در آلیاژ به کار رفته در نوک قلم و خودکار است. اما ترکیب آن با اکسیژن به صورت اسمیم تتراکسید جالب توجه است.

ادامه مطلب
Project

Furfuryl alcohol_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

chemicals

فورفوریل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یا 2-فوریل متانول یک ترکیب آلی شامل یک حلقه فوران و یک گروه هیدروکسی متیل است. این ترکیب مایع و بی رنگ است بویی شبیه به بوی سوختگی دارد و در آب حل شده ولی ناپایدار است. در حضور اسید و گرما فورفوریل الکل می تواند تبدیل به پلی فورفوریل الکل شود. از فورفوریل الکل به عنوان سوخت موشک به دلیل خاصیت هاپرگلی که دارد استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

D(-)-Fructose_Merck_sigma aldrich_Aldrich

chemicals

فروکتوز (مرک / سیگما آلدریچ) یا قند میوه یک مونوساکارید ساده کتونی است که در بسیاری از گیاهان به طور طبیعی وجود دارد. فروکتوز به طور گسترده در صنایع غذایی استفاده می شود. این ماده ارزان و حدود هفت برابر شیرین تر از شکر است.

ادامه مطلب
Project

Fumaric acid_Merck_sigma aldrich_aldrich

chemicals

فوماریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا ترنس بوتن دی اوئیک اسید یکی از دو ایزومر دی کربوکسیلیک اسید اشباع نشده است. ایزومر دیگر این ترکیب مالئیک اسید است. فوماریک اسید ماده ای به شکل کریستال سفید رنگ است که بویی میوه مانند دارد. نمک و استر این ترکیب فومارات نامیده می شود. از این ترکیب به عنوان افزودنی به مواد غذایی استفاده می شود. همچنین برای ساخت دارو و درمان بیماری هایی مانند MS و پسوریازیس کاربرد دارد.

ادامه مطلب