Project

فروش سیکلوپنتان مرک

News
Project

سیکلوپنتان مرک .سیگما الدریچ

chemicals

سیکلوپنتان تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب هیدروکربن حلقوی است که به شدت آتش گیر است. از این ترکیب برای سنتز رزین های صنعتی، به عنوان عامل انفجار در تولید فوم پلی اورتان و به عنوان جایگزین برای گازهایی مانند CFC در یخچال ها و فریزرها استفاده می شود.

ادامه مطلب