n-hexane

n-هگزان(مرک/سیگما آلدریچ)

n-هگزان (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلکان شش کربنه و راست زنجیر است. این ترکیب بخشض عمده ای از بنزین را تشکیل میدهد. در کروماتوگرافی به عنوان حلال غیر قطبی از هگزان استفاده می شود. همچنین در استخراج برای جداسازی ترکیبات روغنی از این ترکیب استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C6H14 کد مرک n-هگزان: 104374 کد سیگما آلدریچ n-هگزان: 296090 CAS number 110-54-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>