methyl ethyl ketone

متیل اتیل کتون(مرک/سیگما آلدریچ)

متیل اتیل کتون (مرک / سیگما آلدریچ) یا بوتانون یک ترکیب آلی مایع و بی رنگ است که بویی شیرین شبیه به تافی کره ای و استون دارد. این ترکیب در آب محلول است و در صنعت به عنوان یک حلال معمول استفاده می شود. از این ماده برای تولید متیل اتیل کتون پراکساید استفاده می شود که کاتالیست بعضی از واکنش های پلیمریزاسیون است. فرمول شیمیایی: C4H8O کد مرک متیل اتیل کتون: 109709 کد سیگما آلدریچ متیل اتیل کتون: CAS number 78-93-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>