merck milipore

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

استیک اسید

استونیتریل

استیک انیدرید

آلومینیوم کلراید

آلومینیوم هیدروکسید

آلومینیوم فسفات

استوفنون

آلیل الکل

آکریل آمید

آلیل بنزن

آمونیوم کلراید

4-آمینوفنول

آمونیوم بنزوات

4-آمینوپیریدین

پارا آمینوفنول

آکریلیک اسید

آلومینیوم بروماید

آلومینیوم نیترات

آرسنیک

بنزن

بوتانول

برموبنزن

بی پیریدین

بنزیل الکل

بنزوئیک اسید

بنزآلدهید

باریم سولفات

آنیلین(آمینوبنزن)

n-آمیل الکل

مس

سیکلوهگزان

برموبنزن

دی اتیل اتر

دی اتیلن گلایکول

دی کلرومتان

اتانول

اتیل استات

اتیل بنزن

اتیلن گلایکول

فرمامید

فرمیک اسید

گلوکز

گلیسرول

n-هگزان

هیدروکلریک اسید

هیدروژن پراکسید

هیدروکینون

ید

آهن کلرید

متانول

متیل آکریلات

نفتالن

فنول

فسفریک اسید
پلی اتیلن گلایکول

پروپانول

پیریدین

سالیسیلیک اسید

سیلیکاژل

سدیم

سدیم استات

سدیم کربنات

سدیم کلرید

سدیم هیدروکسید

گوگرد

سولفوریک اسید

سوربیتول

استایرن

سدیم نیترات

سدیم سیلیکات

سدیم سولفات

سدیم سالیسیلات

پتاسیم پرمنگنات

ساخارین

ساکارز

نقره نیترات

نقره استات

پلی وینیل الکل

سدیم کربنات

پتاسیم کربنات

پتاسیم کلرید

پتاسیم کرمات

پتاسیم هیدروکسید

نیکل

نیتریک اسید

پنتان

پرکلریک اسید

متیل رد

گرافیت

ایمیدازول

سرب استات

ژلاتین

دی کلرواتان

دی اتیل آمین

دی وینیل بنزن

اتانول

سیکلوپنتان

دی برموبنزن

دی بوتیل اتر

دی کلروبنزن

سیانوریک کلرید

سیکلوپنتانول

سیانوریک اسید

بنزوفنون

کافئین

بافر

برموفنول

کلسیم

کلسیم کربنات

کلسیم کلرید

کلسیم لاکتات

کربن تترا کلرید

سلولز

کلرواستیک اسید

کلروبنزن

کربن اکتیو(زغال فعال)

کربن دی سولفید

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>