MCM-41

فروش MCM-41

فروش MCM-41 با کیفیت بالا

MCM-41 از دسته مواد مزوپور سیلیکا است که ساختار هگزاگونالی دارد

از این دسته مواد در جداسازی و به عنوان کاتالیست معمولا استفاده می شود.

 

 

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>