Glutaric acid

گلوتاریک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

گلوتاریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک دی کربوکسیلیک اسید است که برخلاف دیگر دی کربوکسیلیک اسیدها حلالیت خوبی در آب دارد. این ترکیب در بدن به صورت طبیعی طی متابولیسم برخی امینواسیدها تولید می شود. از گلوتاریک اسید برای تولید پلیمرهایی مانند پلی استر پلی ال ها و پلی آمیدها استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C5H8O4 کد مرک گلوتاریک اسید: 800295 کد سیگما آلدریچ گلوتاریک اسید:G3407 CAS number 110-94-1

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>