محصولات

Project

تری کلرو استیک اسید(مرک,سیگما,آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پیلینگ شیمیایی و از بین بردن سلولهای سطحی

ادامه مطلب
Project

راهنمای یافتن کد مواد شیمیایی مرک و سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

پروپیل سولفید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

4-Hydroxy-TEMPO Sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

تترابوتیل آمونیوم هگزافلئوروفسفات

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تترابوتیل آمونیوم هگزا فلئوروفسفات یک نمک با فرمول شیمیایی NBu4PF6 است که به عنوان الکترولیت در الکتروشیمی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

استونیتریل Riedel

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

دی کلرومتان Riedel

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی کلرومتان تولید کمپانی Riedel با گرید GC و خلوص 99%

ادامه مطلب
Project

آب

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

دی متیل فرمامید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

واردات مواد شیمیایی مرک، سیگما آلدریچ، فولکا،ریدل،آلفا،اکروس

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

کلروفرم تولید کمپانی مرک l فروش کلروفرم مرک

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
Project

2-وینیل پیریدین(مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

2-وینیل پیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی شیمیایی از مشتقات پیریدین است. در موقعیت کربن شماره 2 کنار نیتروزن یک گروه وینیل وجود دارد. از این ماده به عنوان ماده اولیه برای سنتز پلیمر ها و دیگر ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Xylene_مرک_سیگما آلدریچ_Merck_Sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

زایلن (مرک / سیگما آلدریچ) یا دی متیل بنزن دارای 3 ایزومر اورتو زایلن، متازایلن و پارا زایلن است. در این ترکیب یک حلقه بنزن مرکزی به دو گروه متیل متصل است. تمامی ایزومرهای آن بی رنگ و آتش گیر هستند که از لحاظ صنعتی ارزش بسیاری دارند. از این ماده به عنوان ماده اولیه برای سنتز ترفتالیک اسید و به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Zinc chloride_مرک_سیگما آلدریچ_Sigma aldrich_Merck

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

زینک کلراید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است. 9 فرک کریستالی از این ترکیب شناخته شده است که بی رنگ یا سفید رنگ هستند. از این ماده در سنتز ترکیبات آلی، صنعت نساجی، کاغذ سازی، تشخیص اثر انگشت، ضد عفونی کننده و درمان سرطان پوست استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Zinc oxide_مرک_سیگما آلدریچ_Merck_Sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اکسید روی (مرک / سیگما آلدریچ) یکترکیب معدنی است که به صورت پودری سفید رنگ و نامحلول در آب است. از این ترکیب به عنوان افزودنی در بسیاری از مواد مانند لاستیک ها، پلاستیک ها، سرامیک، روان کننده ها، رنگ ها، باتری ها و.... استفاده می شود. این ترکیب یک نیمه رسانا است.

ادامه مطلب
Project

Zinc sulfide_مرک_سیگما آلدریچ_آلدریچ_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سولفید (مرک / سیگما آلدریچ) روی یک ترکیب معدنی است که شکل عمده و اصلی عنصر روی در طبیعت است. این ماده به طور طبیعی به شکل سنگ معدن آسفالریت یافت می شود. شکل طبیعی آن به دلیل وجود ناخالصی سیاه است در حالی که خالص آن به رنگ سفید است. با اضافه کردن یک فعال کننده مناسب این ماده خاصیت فسفرسانس می گیرد. از این ماده به عنوان رنگدانه، کاتالیست و نیمه رسانا استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Litmus paper_Merck_Sigma_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاغذ لیتموس(مرک / سیگما آلدریچ) ، لیتموس ترکیبی از چندین رنگ مختلف است که از گیاه گلسنگ استخراج می شود. این ماده بر روی یک کاغذ فیلتر جذب شده و به عنوان شناساگر اسید-باز (pH) مورد استفاده قرار می گیرد. کاغذ لیتموس در محیط های اسیدی رنگ قرمز (pH زیر 4.5) و در محیط های بازی به رنگ آبی (pH بالای 8.3) در می آید.

ادامه مطلب
Project

Levulinic acid_MERCK_Sigma_aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لوولینیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا 4-اکسوپنتانوئیک اسید یک ترکیب آلی کتو-اسید است که در حلال های قطبی حل می شود. این ترکیب از تجزیه سلولز حاصل می شود و از واسطه های اصلی سوخت های زیستی است. همچنین از لوولینیک اسید به عنوان ماده اولیه برای تولید مواد دارویی و روان کننده ها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Linoleic acid_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لینولئیک اسید(مرک / سیگما الدریچ) یک کربوکسیلیک اسید و یک اسید چرب 18 کربنه اشباع نشده است. از این ترکیب در روغن های خشک شونده سریع استفاده می شود. این ترکیب سورفکتانت نیز به حساب می آید. در صنعت لوازم آرایشی بهداشتی از لینولئیک اسید استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

Lauric acid_MERCK_SIgma aldrich_aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لوریک اسید(مرک / سیگما آلدریچ) یا دودکانوئیک اسیدیک اسید چرب اشباع 12 کربنه است. این ترکیب پودر جامد و سفید رنگی است که بویی مانند صابون دارد. این ترکیب در شیر نارگیل، روغن نارگیل و شیر انسان یافت می شود. از ان ترکیب در تولید صابون و لوازم آرایشی بهداشتی استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

L-Leucine_Merck_Sigma aldrich_aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لوسین(مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینواسید است که شامل گروه های آمین، کربوکسیلیک اسید و ایزوبوتیل می شود. برای انسان یک اسیدآمینه ضرور است. این ترکیب در مواد غذایی شامل پروتئین مانند گوشت قرمز، لبنیات، سویا و حبوبات یافت می شود. از این ماده به عنوان افزودنی موادغذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Isoamyl acetate_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایزوآمیل استات (مرک / سیگما آلدریچ) یا ایزوپنتیل استات یک ترکیب شیمیایی آلی است که شکل استر ایزوآمیل الکل و استیک اسید است. این ترکیب مایع و بی رنگ است و در آب به میزان کمی حل می شود. ایزوآمیل استات بویی شبیه به موز و گلابی دارد. از این ماده به عنوان طعم دهنده مواد غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

ایزوبوتانول(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایزوبوتانول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی مایع، بی رنگ و آتش گیر است. به طور عمده از این ترکیب به عنوان حلال استفاده می شود. از ایزوبوتانول می توان به عنوان بایوسوخت استفاده کرد. بقیه ایزومرهای بوتانول شامل n-بوتانول، 2-بوتانول و tert-بوتانول می شود.

ادامه مطلب
Project

ایزواکتان(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایزواکتان(مرک / سیگما آلدریچ) یا 2،2،4-تری متیل پنتان یک ترکیب شیمیایی آلی و یکی از ایزومرهای اکتان است. در درجه بندی عدد اکتان، درجه100 متعلق به ایزواکتان است.

ادامه مطلب
Project

آهن(II)سولفات(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آهن(II)سولفات (مرک / سیگما آلدریچ) از دسته ترکیبات نمک محسوب می شود. معمول ترین نوع این ترکیب آهن(II)سولفات هفت آبه است. از این ترکیب به عنوان واسطه برای تولید دیگر ترکیبات آهن استفاده می شود. همچنین برای تولید جوهر کاربرد داشته است.

ادامه مطلب
Project

ایزوآمیل الکل(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایزوآمیل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یا ایزوپنتیل الکل یک ترکیب شیمیایی آلی مایع و بی رنگ است که یکی از اجزا اصلی موجود در روغن موز می باشد. این ترکیب یکی از چندین ایزومر آمیل الکل است. ایزو آمیل الکل در کلروفرم خاصیت آنتی فوم دارد.

ادامه مطلب
Project

آهن(II)کلرید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آهن(II)کلرید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی پارامگنتیک است. این جامد سفید رنگ نقطه ذوب بسیار بالایی دارد. این ترکیب به عنوان عامل کاهنده در سنتزهای آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

ایندول(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایندول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی آلی آروماتیکی است که یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرولی تشکیل شده است. در دمای اتاق حالت جامد دارد. به طور طبیعی توسط برخی از باکتری ها تولید می شود. در سنتز ترکیبات آلی از این ماده استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروژن پراکساید(مرک/سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدروژن پراکساید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی است که در حالت خالص رنگ آبی کم رنگ دارد و از آبکمی ویسکوزتر است. هیدروژن پراکساید ساده ترین نوع از ترکیبات پراکساید است. از این ترکیببه عنوان ضد عفونی کننده، سفید کننده و اکسید کننده استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروکینون(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدروکینون (مرک / سیگما آلدریچ) یا بنزن-1،4-دی اول یک ترکیب شیمیایی آلی است که دارای یک حلقه بنزن و دو گروه هیدروکسی در ساختار خود می باشد. با توجه به خاصیت کاهندگی و حلال بودن در آب این ماده کاربرد فراوانی دارد. از هیدروکینون به عنوان بازدارنده واکنش پلیمریزاسیون ترکیباتی مانند آکریل اسید، متیل متا آکریلات، سیانوآکریلات و دیگر ترکیباتی که به روش رادیکالی پلیمر می شوند، استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدرازین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدرازین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است که مایع، بی رنگ، اشتعال پذیر است و بویی شبیه به آمونیاک دارد. هیدرازین به شدت سمی و ناپایدار است. این ترکیب به عنوان عنصر واسطه در سنتز مواد دارویی و افت کش به کاربرده می شود. همچنین در کیسه هوا خودروها از واکنش هیدرازین و سدیم نیتریت برای تولید سدیم آزید استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروبرومیک اسید(مرک/سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدروبرومیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک اسید قوی معدنی است. این ترکیب قدرت اسیدی بیشتر از هیدروکلریک اسید و کمتر از هیدروآیودیک اسید دارد. از هیدروبرومیک اسید برای تولید ترکیبات اورگانوبروماید و همچنین ترکیبات معدنی برومدار مانند کلسیم بروماید، زینک بروماید و سدیم بروماید استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروفلوئوریک اسید(مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدروفلوئوریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) به محلول هیدروژن فلوئورید در آب گفته می شود. این ترکیب واسطه سنتز تقریبا تمام ترکیبات فلوئوره است. این به شدت خورنده است و قابلیت حل کردن بسیاری از سطوح و مواد را داراست. هیدروفلوئوریک ااسید در ظروف شیشه ای قابل نگه داری نیست زیرا باعث ح شدن شیشه می شود. بخارات این ترکیب بسار سمی است و آسیب جدی و همیشگی به ریه و قرنیه چشم وارد می کند. از این تترکیب در فرایند تصفیه روغن، تهیه ترکیبات اورگانوفلوئوره و فلوئور استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

1-هگزانول(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

1-هگزانول (مرک / سیگما آلدریچ) یک الکل شش کربنه است که به مقداری در آب حلال است ولی در دی اتیل اتر و اتانول به راحتی حل می شود. در بوی علف تازه و فرومونهای زنبور عسل به طور طبیعی یافت می شود.

ادامه مطلب
Project

هیستیدین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیستیدین (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینو اسید است که دارای یک گروه کربوکسیلیک اسید و یک گروه آلفا آمینو و یک گروه ایمیدازول است. در pH بدن این آمینو اسید بار مثبت دارد و یک آمینواسید ضروری است.

ادامه مطلب
Project

هپتانوئیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هپتانوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا انانتیک اسید یک کربوکسیلیک اسید هفت کربنه است. این ترکیب مایعی روغنی شکل با بویی نامطبوع است، در آب حلالیت بسیار کمی دارد اما در اتانول و اتر حلال است. از هپتانوئیک اسید در تهیه ترکیبات استری استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

n-هگزان(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

n-هگزان (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلکان شش کربنه و راست زنجیر است. این ترکیب بخشض عمده ای از بنزین را تشکیل میدهد. در کروماتوگرافی به عنوان حلال غیر قطبی از هگزان استفاده می شود. همچنین در استخراج برای جداسازی ترکیبات روغنی از این ترکیب استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هگزانوئیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هگزانوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا کاپروئیک اسید یک کربوکسیلیک اسید مشتق شده از هگزان است. این ترکیب مایع و روغنی شکل است و در چربی و روغن بعضی حیوانات به طور طبیعی وجود دارد. بیشترین کاربرد این ترکیب برای تولید مشتقات استر و هگزیل آن است.

ادامه مطلب
Project

n-هپتان(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

n-هپتان (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلکان راست زنجیر با هفت عد کربن است که در اندازه گیری عدد اکتان، عدد صفر را دارد. از این ترکیب در آزمایشگاه به عنوان یک حلال غیر قطبی به طور گسترده استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گلایکولک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلایکولیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا هیدرواستیک اسید یک ترکیب شیمیایی جامد، بی رنگ و بی بو است که حلالیت بسیار خوبی در آب دارد. از این ترکیب در تهیه محصولات مراقبت از پوست، صنعت نساجی و صنایع غذایی استفاده می شود. همچنین در سنتز ترکیبات آلی گلایکولیک اسید یک ترکیب واسطه در واکنش های اکسایش-کاهش، استراسیون و پلیمریزاسیون کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

گلیوکسال(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلیوکسال (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی شیمیایی است که کوچکترین و ساده ترین دی آلدهید محسوب می شود.این ترکیب مایعی زرد رنگ است که با بخار شدن گازی سبز رنگ تولید می کند. از این ترکیب به عنوان کراس لینکر استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گلوتاریک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوتاریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک دی کربوکسیلیک اسید است که برخلاف دیگر دی کربوکسیلیک اسیدها حلالیت خوبی در آب دارد. این ترکیب در بدن به صورت طبیعی طی متابولیسم برخی امینواسیدها تولید می شود. از گلوتاریک اسید برای تولید پلیمرهایی مانند پلی استر پلی ال ها و پلی آمیدها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گلیسرول(مرک/سیگما آلدرچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلیسرول (مرک / سیگما آلدریچ) یا گلیسرین یک پلی اول ساده، بی رنگ، بی بو است. به شکل مایعی ویسکوز است و طعمی شیرین دارد. به دلیل حضور 3 گروه هیدروکسیل در ساختار گلیسرول این ترکیب محلول در آب است. از این ترکیب استفاده های فراوانی در صنایع غذایی، داروسازی و لوازم آرایشی بهداشتی می شود. همچنین به عنوان واسطه شیمیایی برای سنتز برخی ترکیبات مانند نیتروگلیسرین کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

گلایسین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلایسین (مرک / سیگما آلدریچ) ساده ترین نوع اسید آمینه است. این ترکیب جامد کریستالی بی رنگ با مزه ای شیرین است. گلایسین هم در محیط آبدوست هم در محیط آبگریز قابلیت انحلال دارد. از این ترکیب به عنوان افزودنی مواد غذایی و در تولید لوازم آرایشی بهداشتی استفاده می شود. همچنین به عنوان ترکیب واسطه برای تولید علف کش های گلی فسفات کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

گلوتامین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوتامین (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینواسید است که در بیو سنتز پروتئین در بدن استفاده می شود. این اسید آمینه با توجه به شرایط می تواند ضروری یا غیر ضروری باشد. از این ترکیب به عنوان دارو و مکمل مواد غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گلوتارآلدهید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوتارآلدهید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که در دمای اتاق حالت مایع ، بی رنگ و روغنی شکل دارد. از این ترکیب به عنوان ضد عفونی کننده لوازم جراحی و اتاق عمل استفاده می شود. همچنین در بیوشیمی به عنوان کراس لینکر کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

گلوکز(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوکز(مرک / سیگما آلدریچ) یک قند است که در طی فتوسنتز از اب و کربن دی اکسید با استفاده از نور خورشید تولید می شود. این ترکیب در خون جانداران به صورت حلقه ای و به عنوان قند خون وجود دارد. گلوکز مهمترین منبع انرژی برای تنفس سلولی است. در گیاهان به صورت پلیمری (نشاسته) و در جانوران به صورت گلیکوژن ذخیره می شود.

ادامه مطلب
Project

گلوتامیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوتامیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینواسید با دو گروه کربوکسیلیک اسید و یک گروه آمینو است. هنگام حل شدن در آب با توجه به pH محیط می تواند پروتون از دست داده یا به دست آورد. این ترکیب کایرال است و دو ایزومر D و L داردولی ایزومر L در طبیعت فراوانتر است. از این ترکیب به عنوان افزودنی مواد غذایی کاربرد دارد. همچنین در تولید بعضی از داروها از گلوتامیک اسید استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گلوکنیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گلوکنیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی آلی و یکی از 16 ایزومر 2،3،4،5،6-پنتاهیدروکسی هگزانوئیک اسید است. نمک گلوکنیک اسید با نام گلوکنات شناخته می شود. گلوکنیک اسید، نمک های گلوکنات و گلوکنات استر به دلیل این که از اکسیداسیون گلوکز حاصل می شوند، به وفور در طبیعت یافت می شوند. این ترکیب به طور طبیعی در میوه ها و عسل یافت می شود. از گلوکنیک اسید به عنوان تنظیم کننده اسیدیته در صنایع غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

گالاکتوز(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گالاکتوز یک قند است که به شیرینی گلوکز و 65 درصد شیرینی ساکاروز را دارد. گالاکتوز در محصولات لبنی، آووکادو و چغندر قند یافت می شود.

ادامه مطلب
Project

گالیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

گالیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا 3،4،5-تری هیدروکسی بنزوئیک اسید یک اسید فنولی است که در برخی گیاهان مانند فندق، سماق و برگ چای یافت می شود. این ترکیب در تهیه بسیاری از مواد دارویی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب
Project

فورفورال(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فورفورال (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که از محصولات جانبی گیاهی، گیاهانی مانند ذرت، جو، گندم و خاک اره به دست می آید. این ترکیب از قدیمی ترین ترکیبات شناخته شده است. از نظر شیمیایی فورفورال آلدهید فوران است. این ترکیب مایع، بی رنگ و بویی شبیه به بادام دارد. از فورفورال به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

Furfuryl alcohol_Merck_Sigma aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فورفوریل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یا 2-فوریل متانول یک ترکیب آلی شامل یک حلقه فوران و یک گروه هیدروکسی متیل است. این ترکیب مایع و بی رنگ است بویی شبیه به بوی سوختگی دارد و در آب حل شده ولی ناپایدار است. در حضور اسید و گرما فورفوریل الکل می تواند تبدیل به پلی فورفوریل الکل شود. از فورفوریل الکل به عنوان سوخت موشک به دلیل خاصیت هاپرگلی که دارد استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

D(-)-Fructose_Merck_sigma aldrich_Aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروکتوز (مرک / سیگما آلدریچ) یا قند میوه یک مونوساکارید ساده کتونی است که در بسیاری از گیاهان به طور طبیعی وجود دارد. فروکتوز به طور گسترده در صنایع غذایی استفاده می شود. این ماده ارزان و حدود هفت برابر شیرین تر از شکر است.

ادامه مطلب
Project

Fumaric acid_Merck_sigma aldrich_aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فوماریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا ترنس بوتن دی اوئیک اسید یکی از دو ایزومر دی کربوکسیلیک اسید اشباع نشده است. ایزومر دیگر این ترکیب مالئیک اسید است. فوماریک اسید ماده ای به شکل کریستال سفید رنگ است که بویی میوه مانند دارد. نمک و استر این ترکیب فومارات نامیده می شود. از این ترکیب به عنوان افزودنی به مواد غذایی استفاده می شود. همچنین برای ساخت دارو و درمان بیماری هایی مانند MS و پسوریازیس کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

فوران(مرک/سیگما الدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فوران (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی هتروسیکلی آروماتیک، شامل چهار کربن و یک اکسیژن است. این ترکیب بی رنگ، به شدت فرار، مایع، آتش گیر با نقطه جوشی نزدیک به دمای اتاق است. در بیشتر حلال های معمول آلی حل شده اما در آب نامحلول است. این ماده سمی و احتمالا سرطان زا است.

ادامه مطلب
Project

فرمامید(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فرمامید (مرک / سیگما آلدریچ) یا متان آمید یک مشتق آمیدی از فرمیک اسید است. این ترکیب مایعی شفاف و حلال در آب است که بویی آمونیاک مانند دارد. این ماده از مواد اولیه برای تولید داروهای سولفوردار، علف کش ها، آفت کش ها و هیدروسیانیک اسید است. همچنین به عنوان نرم کننده کاغذ و فیبر از این ماده استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

فلورسین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فلورسین (مرک / سیگما آلدریچ) یک رنگ سنتزی است که مقدار کمی در اب و الکل حل می شود. رنگ این ترکیب نارنجی یا قرمز تیره است. این ترکیب خاصیت فلئورسانس کنندگیدارد. در لیزر های رنگی به عنوان محیط فعال لیزری استفاده می شود. محلول آبی این ترکیب بسته بهنوع دید انعکاس یا انتقال از رنگ سبز تا نارنجی متغیر است.

ادامه مطلب
Project

دی متوکسی متان(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی متوکسی متان (مرک / سیگما آلدریچ) یا متیلال یک ترکیب مایع آتشگیر با نقطه جوش پایین و ویسکوزیته پایین است. این ترکیب بویی شبیه به کلروفرم و مزه ای تند دارد. در صنعت به عنوان حلال، در تولید عطر، رزین ها و پاک کننده رنگ استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

فارنسول (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فارنسول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی طبیعی پانزده کربنه است. این ترکیب مایع، بی رنگ و آب گریز است و در آب حل نمیشد ولی در روغن ها حلال است.

ادامه مطلب
Project

فروسن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروسن (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی فلزی است که در آن دو حلقه سیکلوپنتادی انیل به وسیله یک اتم فلز مرکزی به هم متصل شده اند. از این ترکیب به عنوان لیگاند استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

فلئورن(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فلئورن (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب هیدروکربن آروماتیک حلقه ای است. این ترکیب جامد کریستالی سفید رنگ است و بویی شبیه به بوی نفتالن دارد. قابلیت احتراق دارد و نور فلئورسانس بنفش رنگی ساطع می کند. برای اهداف تجاری از قطران ذغال سنگ تولید می شود. در آب نامحلول است ولی در بیشتر حلال های آلی حل می شود.

ادامه مطلب
Project

اوژنول(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اوژنول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب فنیل پروپنی و از خانواده فنیل پروپانویید ها است. این ماده مایعی بی رنگ یا مایل به زرد است که از روغن های معطر مثل روغن میخک، جوز هندی، دارچین، ریحان و برگ بو استخراج می شود.

ادامه مطلب
Project

یوروپیوم اکساید(مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

یوروپیوم اکساید (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیب اکسیژن و عنصر یوروپیوم است. از این ترکیب در لامپ های فلورسانس استفاده می شود همچنین به عنوان فعال ساز برای تولید یوتریم-پایه فسفر کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

اتیلن گلایکول(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیلن گلایکول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که دو کاربرد بسیار مهم در صنعت دارد. این ترکیب از مواد اولیه و اصلی تولید فیبر های پلی استر است و همچنین به عنوان ضد یخ به کار برده می شود. این ماده مایعی چگال، بی رنگ، بی بو و نسبتا سمی است.

ادامه مطلب
Project

متیل اتیل کتون(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

متیل اتیل کتون (مرک / سیگما آلدریچ) یا بوتانون یک ترکیب آلی مایع و بی رنگ است که بویی شیرین شبیه به تافی کره ای و استون دارد. این ترکیب در آب محلول است و در صنعت به عنوان یک حلال معمول استفاده می شود. از این ماده برای تولید متیل اتیل کتون پراکساید استفاده می شود که کاتالیست بعضی از واکنش های پلیمریزاسیون است.

ادامه مطلب
Project

اتیلن دی آمین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیلن دی آمین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی مایع و بی رنگ است که یکی از قویترین ترکیبات آمینی محسوب می شود. اتیلن دی آمین با رطوبت هوا به سرعت واکنش می دهد و باعث ایجاد عبارات سمی و خورنده می شود که حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض آن نیز باعث ایجاد صدمات جدی به سلامتی فرد می شود. از این ترکیب به طور گسترده برای تولید ترکیبات شیمیایی صنعتی مهم استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل آمین(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل آمین ( مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی با بوی آمونیاک مانند است. این ترکیب تقریبا با تمام حلال ها امتزاج پذیر است.

ادامه مطلب
Project

اتیل بنزن(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل بنزن ( مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی مایع و بی رنگ و به شدت آتش گیر است که بویی شبیه به بوی بنزین دارد.بیشترین استفاده از اتیل بنزن در صنعت برای تولید استایرن است که خود مونومر یکی از از معمولترین پلاستیک ها یعنی پلی استایرن می باشد. همچنین این ترکیب برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی در سوخت ها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل بوتیرات(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل بوتیرات ( مرک / سیگما آلدریچ) یا بوتانوات یک ترکیب آلی آستری است. این ماده در پروپیلن گلایکول و روغن پارافین حل می شود. اتیل بوتیرات بویی شبیه به بوی آناناس دارد و به طور طبیعی در ساختار بعضی میوه ها وجود دارد. از این ترکیب برای تولید عطر آب‌میوه های پرتقال و آناناس استفاده می شود. همچنین به عنوان روان کننده در تولید سلولز و حلال در صنعت عطرسازی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

اریو کروم بلک .-merck.sigma-T

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اریو کروم بلک T یک شناساگر کمپلکسومتری است که در تیتراسیون کمپلکسومتری کاربرد دارد. این ترکیب یک رنگ آزو است که در حالت پروتون دار شده به رنگ آبی است و زمانی که با کلسیم، منیزیم یا دیگر یون های فلزی کمپلکس تشکیل می دهد به قرمز تغییر رنگ می دهد. در تیتراسیون EDTA از این ترکیب به عنوان شناساگر استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل آکریلات(مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل آکریلات ( سیگما آلدریچ / مرک) یک ترکیب آلی است. این ترکیب اتیل استر از آکریلیک اسید است. اتیل آکریلات مایع است و بویی شبیه به ترکیبات آکریلی دارد. عمده مصرف این ترکیب در صنعت نساجی و رنگ است. همچنین در سنتز بسیاری از ترکیبات دارویی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

دی فنیل آمین مرک .سیگما الدرچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی فنیل آمین تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی است. این ترکیب از مشتقات آنیلین می باشد، به وسیله یک پیوند آمینی دو حلقه فنیل به هم متصل شده اند. دی فنیل آمین نسبتا در آب حلال است ولی در حلال های آلی به راحتی حل می شود.

ادامه مطلب
Project

دی فنیل اتر.مرک .سیگما الدریچ(me

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی فنیل اتر تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی اتری است. از این ترکیب در واکنش های هیدروکسیل دار کردن، نیتروژن دار کردن، هالوژناسیون، سولفون دار کردن و آسیلاسیون و آلکیلاسیون فریدل-کرافتس استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی وینیل بنزن-مرک و سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی وینیل بنزن تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ به اختصار DVB از یک حلقه بنزن که دو گروه وینیل به آن متصل است تشکیل شده. از این ترکیب برای سنتز کوپلیمر استایرن-دی وینیل بنزن یا S-DVB استفاده می شود. پلیمر های کراس لینک شده برای تولید رزین های تعویض یون به کار برده می شوند.

ادامه مطلب
Project

دی متیل سولفوکساید مرک سیگما

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی متیل سولفوکساید تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یا به طور اختصار DMSO یک ترکیب اورگانو فسفره است. این مایع بی رنگ یک حلال پروتون دار کننده به شمار می رود که هم در حلال های قطبی قابل حل است و هم در حلال های غیر قطبی.

ادامه مطلب
Project

1،4-دی اکسان مرک.سیگما الدریچ(me

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

1،4-دی اکسان تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی هتروسیکلی اتری است. این ترکیب مایع و بی رنگ است و بویی شیرین دارد.از این ماده به عنوان عنوان حلال استفاده می شود. همچنین به عنوان تثبیت کننده برای انتقال ترکیبات هیدروکربن کلردار به ظروف آلومینیومی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

دی ایزوپروپیل اترمرک سیگما الدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی ایزوپروپیل تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ اتر یک اتر نوع دوم است که معمولاً به عنوان حلال استفاده می شود. از این ترکیب برای حذف یا جداسازی ترکیبات قطبی آلی از فاز آبی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی متیل کربنات مرک سیگما الدریچ(

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی متیل کربنات تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی بی رنگ و آتش گیر است که به دسته ترکیبات کربنات استر تعلق دارد. این ترکیب یک عامل متیل دار کننده است. همچنین این ترکیب به عنوان حلال و واسطه در سنتز پلی کربنات کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

دی متیل گلیوکسیم مرک سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی متیل گلیوکسیم تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب جامد و بی رنگ است. از این ترکیب برای آنالیز پالادیم و نیکل استفاده می شود. همچنین در شیمی کوردیناسیون کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

دی اتیل سولفات مرک سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیل سولفات تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب بسیار سمی، سرطان زا و خورنده است. این ترکیب روغنی شکل و بی رنگ است و بویی شبیه به بوی نعناع دارد. این ماده یک عامل آلکیل دار کننده است که برای سنتز مشتقات اتیلی فنول ها، آمین ها و تیول ها استفاده می شود. همچنین از دی اتیل سولفات برای تولید رنگ ها و منسوجات استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی یدومتان مرک سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی یدومتان یا متیلن یدید تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب مایع و بی رنگ است که در ادر قرار گرفتن در معرض نور به رنگ قهوه‌ای مایل می شود. این ترکیب به مقدار بسیار کمی در آب محلول است اما در حلال های آلی به راحتی حل می شود.

ادامه مطلب
Project

دی اتیل کتون مرک سیگما الدریچ(me

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیل کتون یا 3-پنتانونتولید کمپانی مرک .سیگما الدریچ یک دی آلکیل کتون متقارن است. این ترکیب بی رنگ و مایع است و بویی شبیه به بوی استون دارد. از دی اتیل کتون به عنوان حلال رنگ و حلال در تهیه ویتامین E استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی اتیل فتالات مرک سیگما الدریچ(

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیل فتالات تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک فتالات استر است. این ترکیب در دمای اتاق حالت مایع دارد و کمی چگالتر از آب است. در صنعت از این ماده در تولید روان کننده ها و مواد شوینده و اسپری ها استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد که این ترکیب به سیستم عصبی انسان آسیب می‌رساند.

ادامه مطلب
Project

دی اتیلن گلایکول مرک سیگما الدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیلن گلایکول تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی بی رنگ و سمی است که با آب، الکل، اتر، استون و اتیلن گلایکول قابل امتزاج است. این ترکیب برای تولید رزین های غیر اشباع پلی استر، پلی اورتان و روان کننده ها استفاده می شود. همچنین در سنتز ترکیبات آلی کاربرد فراوانی دارد. از دی اتیلن گلایکول به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی اتیلن تری آمین مرک سیگما الدر

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیلن تری آمین تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی مایع و بی رنگ است که در آب و حلال های قطبی آلی قابل حل است. این ترکیب در شیمی کوردیناسیون یک لیگاند سه دندانه به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

دی اتیل اتر مرک سیگما الدریچ(mer

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی اتیل اتر تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی اتریش است که حالت مایع دارد و بی رنگ، فرار و آتش گیر است. این ترکیب معمولا به عنوان حلال به کار برده می شود. در گذشته از دی اتیل اتر به عنوان داروی بی هوشی استفاده می شده است.

ادامه مطلب
Project

دی کلرو استیک اسید مرک سیگما الد

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی کلرو استیک تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ اسید یک ترکیب آلی است. این ترکیب یک اسید قوی به شمار می رود و بسیار خورنده است. در پزشکی از این ترکیب استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

دی کلرومتان مرک سیگما الدریچ(mer

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی کلرو متان یا متیلن کلراید تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی مایع فرار با بویی شیرین است. این ماده در آب غیر قابل حل می باشد ولی در بسیاری از حلال های آلی حل می شود. از این ترکیب عموما به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دی استیل مرک سیگما الدریچ(merck.

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی استیل یا بوتان دی اون تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی است که حالت مایع و رنگ زرد یا مایل به سبز دارد. این ترکیب بویی شبیه به بوی کره دارد.

ادامه مطلب
Project

دی بنزوفوران مرک سیگما الدریچ(me

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی بنزوفوران تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی هتروسیکلی است که از دو حلقه بنزن که با یک حلقه فوران به هم متصل شده اند تشکیل شده است. این ترکیب جامد، فرار و حلال در حلال های آلی غیر قطبی است.

ادامه مطلب
Project

دی بوتیل فتالات مرک سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی بوتیل فتالات تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی است که به عنوان روان کننده یا روان ساز بتن استفاده می شود. این ترکیب در حلال های آلی مانند بنزن، اتر و الکل حل می شود.

ادامه مطلب
Project

سیستئین مرک .سیگما الدریچ(merck.

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیستئین تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک آلفا آمینواسید است که در ساختار بسیاری از پروتئین ها موجود می باشد. این آمینواسید یک آمینواسید غیر ضروری است. این به شکل دو انانتیومر L و R موجود است. از انانتیومر L به عنوان افزودنی مواد غذایی، مواد دارویی و تولید طعم دهنده مواد غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

دکالین مرک .سیگما الدریچ(merck.s

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دکالین یا دکان هیدرونفتالن تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب آلی حلقوی است. این مایع بی رنگ به عنوان حلال در صنعت کاربرد فراوانی دارد. این ماده دو ایزومر سیس و ترانس دارد که ایزومر ترانس آن از نظر انرژی پایدارتر است.

ادامه مطلب
Project

سیانوریک کلراید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیانوریک کلراید یک ترکیب آلی تری آزینی است. این جامد سفید رنگ از مشتقات کلردار شده 1،3،5-تری آزین است. این ترکیب از ترکیبات اولیه سنتز علف کش آترازین است. سیانوریک کلراید به عنوان واسطه در سنتز رنگ ها و به عنوان کراس لینکر کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

سیکلوهگزان

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیکلوهگزان یک ترکیب آلی سیکلوآلکان است که بویی شبیه به بوی مواد شوینده دارد و مایعی آتش گیر است. از این ترکیب به طور عمده برای تولید صنعتی آدیپیک اسید و کاپرولاکتام استفاده می شود. همچنین در سنتز ترکیبات آلی به عنوان حلال غیر قطبی کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

سیکلوپنتان مرک .سیگما الدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیکلوپنتان تولید کمپانی مرک و سیگما الدریچ یک ترکیب هیدروکربن حلقوی است که به شدت آتش گیر است. از این ترکیب برای سنتز رزین های صنعتی، به عنوان عامل انفجار در تولید فوم پلی اورتان و به عنوان جایگزین برای گازهایی مانند CFC در یخچال ها و فریزرها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کومن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کومن یا ایزوپروپیل بنزن یک ترکیب آلی است که به دسته ترکیبات هیدروکربن آروماتیک تعلق دارد. از این ترکیب هیدروپراکساید کومن حاصل می شود که واسطه مهمی برای سنتز ترکیباتی مانند فنول و استون می باشد.

ادامه مطلب
Project

سیانوریک اسید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیانوریک اسید یک ترکیب شیمیایی تری آزینی است. این ترکیب در تولید مایع سفید کننده، ضد عفونی کننده و علف کش ها کاربرد دارد. از سیانوریک اسید به عنوان تثبیت کننده کلر در آب استخرها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

سولفات مس

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سولفات مس یک ترکیب معدنی است که به دو صورت بدون آب و پنج آبه وجود دارد. از این ترکیب به عنوان قارچ کش و علف کش استفاده می شود. در سنتز ترکیبات آلی نیز از این ترکیب استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کرسول

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کرسول یا متیل فنول ها ترکیباتی آلی هستند که شامل سه ایزومر اورتو، متا و پارا می باشد. این سه ایزومر می توانند جامد یا مایع باشند زیرا دمای ذوب آن ها نزدیک به دمای اتاق است. مانند بقیه فنول ها به آرامی در مجاورت هوا اکسید می شوند. از این ترکیب به عنوان واسطه برای سنتز بسیاری از ترکیبات از جمله داروها، رنگ ها، حشره کش ها و پلاستیک استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کروتونیک اسید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کروتونیک اسید یک کربوکسیلیک اسید اشباع نشده است. ایزومر سیس این ترکیب ایزوکروتونیک اسید نامیده می شود. از این ترکیب برای سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کنگو رد

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کنگو رد یک ترکیب آلی است که به دسته ترکیبات رنگ های آزو تعلق دارد. با حل شدن کنگو رد در آب محلول کلوییدی قرمز زنگی ایجاد می شود. از کنگو رد در ساخت کاغذ لیتموس استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

سینامیک اسید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سینامیک اسید یک ترکیب آلی جامد کریستالی سفید رنگ است که در آب نامحلول ولی در حلال های آلی به خوبی حل می شود. این ترکیب یک کربوکسیلیک اسید اشباع نشده است. این ماده به دو صورت سیس و ترانس موجود است. از این ترکیب به عنوان اسانس، سنتز رنگ نیل و سنتز مواد دارویی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

سیترال

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیترال یا لمونال ترکیبی از دو ایزومر سیس و ترانس است. این ترکیب به خانواده ترپنویید ها تعلق دارد. از این دو ایزومر با توجه به عطر لیمویی که دارند در عطر و اسانس استفاده می شود. همچنین این ترکیب خاصیت میکروب کشی نیز دارد. از این ماده برای سنتز ویتامین آ نیز استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

سیتریک اسید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سیتریک اسید یا جوهر لیمو یک تری کربوکسیلیک اسید آلی است که در پرتقال و لیمو وجود دارد. از این ترکیب استفاده فراوانی می شود از جمله اسانس و طعم دهنده غذایی، سنتز دارو ها، تمیز کننده کی لیت ساز....

ادامه مطلب
Project

کلروفنول

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلروفنول دارای 3 ایزومر اورتو، متا، پارا است. خواص فیزیکی این سه ایزومر با توجه به موقعیت کلر با هم متفاوت است.

ادامه مطلب
Project

کروم (III) کلراید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کروم (III) کلراید به دو صورت آب دار و بدون آب موجود است. این ترکیب در حالت بدون آب به رنگ بنفش تیره و در معمول ترین حالت آب دار آن یعنی کروم (III)کلراید شش آبه به رنگ سبز تیره است. از این ترکیب به عنوان کاتالیست و پیش ماده برای تولید رنگ استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کلروبنزن

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلروبنزن یک ترکیب آلی آروماتیک است که معمولاً به عنوان حلال و واسطه سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود. این ترکیب ماده ای بی رنگ و آتش گیر است.

ادامه مطلب
Project

کلروفرم

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلروفرم یا تری کلرومتان یک ترکیب آلی بی رنگ با بویی شیرین است که برای تولید تفلون کاربرد فراوانی دارد. این ترکیب یکی از چهار تری هالو متان است که بیشترین کاربرد آن به عنوان حلال می باشد.

ادامه مطلب
Project

کلرواستامید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلرواستامید یک ترکیب کلردار آلی است که به عنوان علف کش و مواد نگهدارنده کاربرد دارد. این ترکیب جامد بی رنگی است که بوی به خصوصی دارد و به خوبی در آب حل می شود.

ادامه مطلب
Project

کلرواستیک اسید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلرواستیک اسید یا منوکلرواستیک اسید یک ترکیب آلی اورگانوکلره است که به دسته ترکیبات کربوکسیلیک اسید تعلق دارد. از این ترکیب در سنتز ترکیبات آلی و در صنایع مختلف برای تهیه بسیاری از مواد کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

کلرآمین-T

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلرآمین-T یا توسیل کارآمدی یک ترکیب تمیزکننده و ضد عفونی کننده است. پودر سفید رنگ این ترکیب با آب محلول ناپایداری حاصل می کند.

ادامه مطلب
Project

کلرانیل

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلرانیل یک کینون است که به نام تتراکلرو 1،4-بنزوکینون نیز شناخته می‌شود. این ترکیب یک جامد زرد رنگ است که ساختار مولکولی صفحه ای دارد. از این ماده برای تولید رنگ استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کاروون

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاروون از خانواده ترپنویید هاست. این ترکیب به طور طبیعی در شماری از اسانس های روغنی یافت می شود اما بیشترین میزان آن در روغن دانه زیره، نعنا و شوید است. از این ترکیب در صنایع غذایی به عنوان اسانس استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

ستیل الکل

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ستیل الکل یا هگزاکانول یک الکل چرب است که در دمای اتاق شکل مومی یا جامد سفید رنگ ورقه ای به خود می‌گیرد. از این ترکیب در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

کربونیل ایمیدازول

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کربونیل ایمیدازول یک ترکیب آلی به شکل جامد کریستالی سفید رنگ است. معمولا از این ترکیب به عنوان جفت کننده آمینواسید ها در سنتز پپتید و همچنین سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کارنیتین

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کارنیتین یا ال-کارنیتین از اسید آمینه لیزین و متیونین ساخته شده است و موجب آزادسازی انرژی از یاخته های چربی می شود. کارنیتین در بافت عضلات و کبد ساخته می شود و در بعضی از منابع غذایی وجود دارد. کارنیتین به عنوان نوعی مکمل غذایی مصرف می شود.

ادامه مطلب
Project

کاپریلیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاپریلیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا اکتانوئیک اسید یک اسید چرب هشت کربنه است. این ماده برای سنتز استر در صنعت عطرسازی و تولید رنگ استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کاربازول (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاربازول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی هتروسیکلی آروماتیک است. این ترکیب دارای دو حلقه بنزن است که به وسیله یک حلقه نیتروژن دار به هم متصل هستند. اساس ساختمان این ترکیب ساختار ایندولی است.

ادامه مطلب
Project

کربن دی سولفید

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کربن دی سولفید یک ترکیب بی رنگ و فرار است که در سنتز ترکیبات آلی و همچنین به عنوان یک حلال غیر قطبی استفاده می شود. برای خالص سازی کربن نانوتیوب تک جداره نیز از این ترکیب استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کلسیم لاکتات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلسیم لاکتات (مرک / سیگما آلدریچ) یک نمک کریستالی سفید رنگ است. معمول ترین نوع این ترکیب کلسیم لاکتات 5 آبه است. از این ترکیب در داروسازی، صنایع غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کامفن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کامفن (مرک / سیگما آلدریچ) یک مولکول بیسیکلیک مونوترپن است. غیر قابل حل در آب ولی در حلال های معمول آلی قابل حل است. این ترکیب در دمای اتاق فرار و بویی تند دارد.

ادامه مطلب
Project

کلسیم کربنات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلسیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده معدنی است که 4 درصد از پوسته زمین را شامل می‌شود. این ترکیب در پوسته تخم مرغ و غشا جانورانی مانند حلزون و خرچنگ یافت می شود. همچنین جنس مروارید نیز از کلسیم کربنات است. این ماده کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد.

ادامه مطلب
Project

کلسیم کلراید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلسیم کلراید (مرک / سیگما آلدریچ) یک نمک معدنی است. این ترکیب به صورت بدون آب و هیدراته موجود می باشد. از این ماده به عنوان ضد یخ و برای کنترل گرد و غبار استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بوتیریک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بوتیریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا بوتانوئیک اسید یک کربوکسیلیک اسید که در شیر، کره و پنیر پارمسان یافت می شود. بوتیریک اسید یک اسید چرب است. این اسید یک مایع بی رنگ و روغنی است که به راحتی در آب و اتانول حل می شود.

ادامه مطلب
Project

کافئین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کافئین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده شیمیایی خوراکی است که در گیاهانی مانند قهوه، کاکائو، چای و کولا یافت می شود. این ترکیب یک آلکالوید و از خانواده متیل گزانتین ها است. کافئین خالص به صورت پودر سفید رنگ تلخی است که به مقدار کم در آب سرد ولی قابل حل در آب گرم است.

ادامه مطلب
Project

کالکین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کالکین (مرک / سیگما آلدریچ) یا فلورکسین یک ترکیب شیمیایی فلورسانس کننده است. این ماده دارای طول موج تحریک 459 و طول موج نشر 515 نانومتر می باشد. از این ترکیب به عنوان شناساگر در کمپلکسومتری تیتراسیون کلسیم و EDTA و فلورمتری تعیین کلسیم استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بوتیل استات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بوتیل استات (مرک / سیگما آلدریچ) که به آن بوتیل اتانوات نیز گفته می شود یک استر است. این ترکیب یک ماده بی رنگ و آتش گیر است. بوتیل استات به طور طبیعی در انواع مختلفی از میوه ها وجود دارد.

ادامه مطلب
Project

1،3-بوتان دی اول (مرک/سیگما آلدر

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

1،3-بوتان دی اول (مرک / سیگما آلدریچ) یا 1،3-بوتیلن گلایکول یک الکل است که به عنوان حلال و عطر دهنده یه مواد غذایی استفاده می شود. از این ترکیب برای تولید نوع خاصی از رزین پلی استر و پلی اورتان استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

n-بوتیل آمین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

n-بوتیل آمین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است. این ماده یکی از چهار ایزومر آمین و بوتان است. به دلیل وجود آمین بویی شبیه به ماهی دارد. در حلال های قطبی حل می شود. در تولید آفت کش ها، مواد دارویی و امولسیون از این ترکیب استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

برموفنول بلو (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برموفنول بلو (مرک / سیگما آلدریچ) یا BPB به عنوان شناساگر pH و رنگ استفاده می شود. رنگ این ترکیب از زرد در pH سه به آبی در Ph چهار و نیم تغییر می کند. از این ترکیب به عنوان نشانگر رنگی در تکنیک های الکتروفورز نیز استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

برموتیمول بلو (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برموتیمول بلو (مرک / سیگما آلدریچ) یک شناساگر اسید باز است. معمولا برای اندازه‌گیری pH ترکیباتی که pH ای در محدوده خنثی دارند استفاده می شود. برای اندازه‌گیری درصد کربونیک اسید در مایعات از این ترکیب استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

سدیم سولفات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم سولفات (مرک / سیگما آلدریچ) نمک سدیم سولفوریک اسید است. در صورتی که بی‌آب باشد کریستالی سفید با فرمول Na2SO4 تشکیل می‌دهد که آن را تناردیت نیز می‌نامند

ادامه مطلب
Project

تری سدیم فسفات (مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تری سدیم فسفات (مرک / سیگما آلدریچ) پودر سفیدی است که به نام‌های فسفات سدیم، پنتاسدیم تری فسفات، تری سدیم فسفات و STPP شناخته شده و درگرفتن سختی آب بخصوص در پودرهای لباس‌شویی و هم‌چنین در تهیه مواد غذایی به کار می‌رود.

ادامه مطلب
Project

برموفرم (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برموفرم (مرک / سیگما آلدریچ) یک تری هالو متان و یکی از هالوفرم هاست. این ترکیب یک حلال آلی است که در دمای اتاق حالت مایع دارد و بی رنگ است. این حلال دارای ضریب شکست بالا و چگالی بالا است.

ادامه مطلب
Project

کاپرولاکتام (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاپرولاکتام (مرک / سیگما آلدریچ) یا CPL یک ترکیب آلی است که به دسته ترکیبات آمید حلقوی تعلق دارد.از این ترکیب برای تولید نایلون 6 استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

کربن تترا کلرید (مرک/سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کربن تترا کلرید (مرک / سیگما آلدریچ) یا تترا کلرومتان یک ترکیب آلی است که به عنوان مهار کننده آتش کاربرد دارد. از این ترکیب به عنوان حلال در IR نیز استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بی پیریدین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بی پیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیبی است که از اتصال دو حلقه پیریدین حاصل می شود. 6 ایزومر از این ترکیب وجود دارد ولی دو ایزومر 2،2-بی پیریدین و 4،4-بی پیریدین پرکاربردترین آن ها هستند.

ادامه مطلب
Project

کلسیم هیدروکساید (مرک/سیگما آلدر

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کلسیم هیدروکساید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی کریستالی بی رنگ یا سفید رنگ است. این ترکیب کاربردهای فراوانی در صنعت دارد. به محلول آبی سیر شده کلسیم هیدروکساید آب آهک گفته می شود.

ادامه مطلب
Project

کاپرولاکتن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

کاپرولاکتن (مرک / سیگما آلدریچ) یک استر حلقوی است. این ترکیب به صورت مایع است و با آب و حلال های آلی امتزاج پذیر است.

ادامه مطلب
Project

بی فنیل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بی فنیل (مرک / سیگما آلدریچ) ، دی فنیل یا فنیل بنزن یک ترکیب آلی کریستالی بی رنگ است. این ترکیب در آب نامحلول ولی در حلال های آلی محلول است.

ادامه مطلب
Project

بنزوفنون (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزوفنون (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به اختصار pho2 نشان داده می شود. از این ترکیب به طور عمده در سنتز پلیمر در شیمی آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزیل الکل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزیل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یک الکل آروماتیک است. این ترکیب یک مایع بی رنگ است که با توجه به قطبیت، سمیت کم و فشار بخار پایین به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزآمید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزآمید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی جامد و سفید رنگ است که از مشتقات بنزوئیک اسید می باشد. در آب محلولیت بسیار کم ولی در بیشتر حلال های آلی حل می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزهیدرازول (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزهیدرازول (مرک / سیگما آلدریچ) یا دی فنیل متانول یک الکل نوع دوم است که در صنعت داروسازی و عطرسازی کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

بنزیل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزیل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی زرد رنگ است و یکی از معمول ترین دی کتون های موجود است. معمولا از این ترکیب به عنوان آغازگر در شیمی پلیمر استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

باریم سولفات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

باریم سولفات (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی جامد بی رنگ و نامحلول در آب است. در صنعت از این ترکیب استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزآلدهید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزآلدهید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی و ساده ترین آلدهید آروماتیک است. این ترکیب بویی شبیه به بادام تلخ دارد.

ادامه مطلب
Project

آرژنین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آرژنین (مرک / سیگما آلدریچ) یکی از بیست اسید آمینه اصلی یاخته های زنده است. در بدن جانوران نوع L-آرژنین رایج است.

ادامه مطلب
Project

آسپارتیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آسپارتیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینو اسید است که در سنتز پروتئین ها کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

آزوبنزن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آزوبنزن (مرک / سیگما آلدریچ) یا دی فنیل دی ایمید از دو حلقه بنزن تشکیل شده که به وسیله N=N به یکدیگر متصل شده اند. این ترکیب خاصیت ایزومریزیشن دارد. یعنی با جذب نور پیکربندی سیس و ترانس به خود می گیرد.

ادامه مطلب
Project

آنتراسن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنتراسن (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب جامد است که به دسته ای از ترکیبات که هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نامیده می شوند، تعلق دارد. از این ترکیب در تهیه رنگ ها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

آنتراکینون (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنتراکینون (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب زرد رنگ آلی و آروماتیک است که در آب نامحلول ولی در حلال های آلی گرم حل می شود.

ادامه مطلب
Project

آنیلین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنیلین (مرک / سیگما آلدریچ) یا فنیل آمین یک ترکیب روغن مانند بیرنگ همراه با بویی شبیه به ماهی است. مهمترین کاربرد آنیلین در آماده سازی متیلن دی آنیلین است.

ادامه مطلب
Project

آنیسیدین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنیسیدین (مرک / سیگما آلدریچ) یا متوکسی آنیلین شامل سه ایزومر اورتو آنیسیدین، متا آنیسیدین و پارا آنیسیدین می باشد. این سه ایزومر از لحاظ خواص فیزیکی با هم متفاوت هستند. پارا آنیسیدین دارد.

ادامه مطلب
Project

آنیسول (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنیسول (مرک / سیگما آلدریچ) یا متوکسی بنزن یک اتر است که در صنعت عطر سازی و دارو سازی کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

آمونیاک (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آمونیاک (مرک / سیگما آلدریچ) مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت است که خاصیت بازی دارد و در صنعت، کشاورزی، مواد منفجره .... کاربد بسیار گسترده ای دارد.

ادامه مطلب
Project

پلی اتیلن گلایکول (مرک/سیگما آلد

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پلی اتیلن گلایکول (مرک / سیگما آلدریچ) با اسامی پلی اتیلن اکساید پلی اکسسی اتیلن نیز شناخته می شود. در پزشکی و صنعت کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

تترا کلرید تیتانیم (مرک/سیگما آل

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تترا کلرید تیتانیم (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است که از این ترکیب برای تولید فلز تیتانیم و رنگ دانه های دی اکسید تیتانیم استفاده می شود. این ترکیب بسیار فرار و واکنش پذیر است.

ادامه مطلب
Project

آمینوپیریدین ها (مرک/سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آمینوپیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیب آلی است که دارای سه ایزومر 2-آمینوپیریدین، 3-آمینوپیریدین و 4-آمینوپیریدین می باشد.

ادامه مطلب
Project

مالئیک انیدرید (مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مالئیک انیدرید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به صورت جامد بی رنگ یا سفید رنگی موجود می باشد. از این ترکیب در پلیمریزاسیون و سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

نیترات نقره (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

نیترات نقره (مرک / سیگما آلدریچ) یا نیترات دراژن یک ترکیب معدنی به شمار می رود. این ترکیب حلالیت بسیار بالایی دارد و برای انسان سمی است. به طور گسترده از این ماده در صنعت عکاسی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

تری اتیل آمین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تری اتیل آمین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده آلی فرار با بویی شبیه به ماهی است. در سنتز ترکیبات آلی از این ماده به عنوان باز استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

ایمیدازول (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ایمیدازول (مرک / سیگما آلدریچ) جامد زرد رنگ یا سفید رنگی است که به راحتی در آب حل می شود. این ماده از دسته مواد آروماتیک هتروسیکلی به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

پیریدین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده هتروسیکلی آلی است که مایع و بی رنگ است. از این ماده به عنوان حلال قطبی و کم فعال استفاده می شود.به شدت قابل اشتعال است و فشار بخار کمی دارد.

ادامه مطلب
Project

سدیم پراکسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم پراکسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده معدنی زرد رنگ است که یک باز قوی به شمار می رود. در صنعت نساجی و کاغذ از این ماده استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

برموبنزن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

برموبنزن (مرک / سیگما آلدریچ) مایع بی رنگ یا متمایل به زرد رنگی است که از دسته مواد آریل هالید به شمار می رود. این ماده به مقدار زیاد در آب سردف متانول و در اتیل اتر حل می شود و در بسیاری از واکنش های شیمیایی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

استایرن (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استایرن (مرک / سیگما آلدریچ) یا وینیل بنزن مایعی بی رنگ است که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد. این ترکیب از دسته موت آلی آروماتیک به شمار می رود. از این مونومر برای پلیمریزاسیون و تهیه پلیمر های استایرنی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

تری فنیل فسفین (مرک/سیگما آلدریچ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تری فنیل فسفین (مرک / سیگما آلدریچ) یکی از ترکیبات معمول اورگانوفسفره است که برای سنتز بسیاری از ترکیبات آلی و الی فلزی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

مورفولین (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مورفولین (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیبی است که هم دارای عامل آمینی و هم دارای عامل اتری می باشد. به دلیل حضور گروه عاملی امینی در ساختار مورفولین، این ترکیب دارای خاصیت بازی است. از مورفولین برای سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل استات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل استات (مرک / سیگما آلدریچ) مایعی بی رنگ با بویی میوه ای است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. از این ترکیب معمولا به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

لیتیم کلراید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیتیم کلراید (مرک / سیگما آلدریچ) جامد سفید رنگی است که به دو صورت آبدار و بدون آب موجود است. این ترکیب یک نمک است که به دلیل اندازه کوچک یون لیتیم خواص منحصر به فردی دارد.

ادامه مطلب
Project

آکریل آمید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آکریل آمید (مرک / سیگما آلدریچ) جامد بلوری سفید رنگی است که برای تهیه ترکیبات پلی آکریل آمیدی استفاده می شود. این ماده سمی و سرطان زا به شمار می رود و در بسیاری از مواد غذایی از جمله چیپس سیبزمینی موجود می باشد.

ادامه مطلب
Project

استیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا اتانویک اسید یک اسید ضعیف محسوب می شود. نوع بدون آب آن به استیک اسید یخی معروف است و آب را محیط اطراف خود جذب می کند. از این اسید به عنوان حلال، واکنش گرد و چاشنی مواد غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزن (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

بنزن (مرک / سیگما آلدریچ) مایعی بی رنگ و خوشبو است که به عنوان حلال کاربرد فراوانی دارد. بسیار سمی و سرطان زا است و از مواد آروماتیک به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

اسید اسکوربیک (مرک / سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آسکوربیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا ویتامین ث به طور طبیعی در بدن بعضی از موجودات زنده ساخته می شود. این ماده در محیط آبی آبکافت شده و اسید تولید می کند.

ادامه مطلب
Project

سدیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سدیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک نمک است که محلول در آب و خاصیت بازی دارد. این نمک در صنعت کاربرد فراوانی دارد و به طور عمده برای تنظیم pH از آن استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

متانول (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

متانول (مرک / سیگما آلدریچ) یا متیل الکل ساده ترین نوع الکل است. از این الکل به عنوان حلال در سنتز ، واکنش های شیمیایی و استخراج استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروکلریک اسید (مرک / سیگما آل

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

هیدروکلریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی است که بطور طبیعی در اسید معده یافت می شود.

ادامه مطلب
Project

استامید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استامید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی آمیدی مشتق شده از استیک اسید می باشد. در صنعت به عنوان حلال استفاده فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

نیترات سرب (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

نیترات سرب (مرک / سیگما آلدریچ) یک اکسنده قوی و پایدار است که به صورت بلور بی رنگ یا پودر سفید رنگ موجود می باشد. این ماده بسیار سمی و سرطان زا است.

ادامه مطلب
Project

دی متیل فرم‌آمید (مرک/سیگما آلدر

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی متیل فرم‌آمید (مرک / سیگما آلدریچ) یا DMF یکی از حلال های معمول قطبی آلی است. به براحتی با آب مخلوط می شود. بی رنگ است و نقطه جوش بالایی دارد.

ادامه مطلب
Project

دی بوتیل تین اکساید (مرک/سیگما آ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دی بوتیل تین اکساید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به صورت جامد بی رنگ موجود می باشد. در حلال های آلی نامحلول است. در واکنش های کاتالیستی از این ماده استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

پتاسیم پرمنگنات (مرک/سیگما آلدری

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پتاسیم پرمنگنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی ست که قدرت اکسندگی بالایی دارد. در آب محلولی به رنگ ارغوانی به دست می دهد. از این ماده به عنوان شناساگر در تیتراسیون و در سنتزهای ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل فرمات (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتیل فرمات (مرک / سیگما آلدریچ) یا اتیل متانوات یک استر است که در اثر واکنش فرمیک اسید و اتانول حاصل می شود.

ادامه مطلب
Project

1،4-بنزوکینون (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

1،4-بنزوکینون (مرک / سیگما آلدریچ) یا پارا بنزوکینون یک ترکیب آلی است که رنگ زرد روشن دارد در سنتز ترکیبات آلی از این ماده استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

آلانین (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آلانین (مرک / سیگما آلدریچ)یک آلفا امینو اسید است که برای سنتز برخی پروتئین ها مورد استفاده قرار می گیرد. نوع L آلانین در بدن انسان وجود دارد.

ادامه مطلب
Project

آدیپیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آدیپیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا هگزان دی اوئیک اسید یکی از مهم ترین کربوکسیلیک اسید ها ست. در صنعت و تولید نایلون استفاده فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

آکریلیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آکریلیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ است که ساده ترین کربوکسیلیک اسید غیر اشباع می باشد.

ادامه مطلب
Project

آکریلونیتریل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آکریلونیتریل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ و فرار است که ممکن است به دلیل وجود ناخالصی به زرد متمایل شود. از این ترکیب به عنوان مونومر برای تشکیل پلی آکریلونیتریل استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

استوفنون (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استوفنون (مرک / سیگما آلدریچ) یا متیل فنیل کتون یک ترکیب آلی بی رنگ و ویسکوز است که به عنوان ساده ترین کتون آروماتیک شناخته می شود.

ادامه مطلب
Project

استونیتریل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استونیتریل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ است که به عنوان یک حلال قطبی در سنتزهای ترکیبات آلی استفاده فراوانی دارد. همچنین یکی از حلال های مورد استفاده در کروماتوگرافی مایع به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

استون (مرک / سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

استون (مرک / سیگما آلدریچ) ، پروپانون یا دی متیل کتون ساده ترین کتون است. بی رنگ قابل اشتعال و فراریت بالایی دارد. یکی از حلال های بسیار مهم آلی به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

4-آمینوبنزوئیک اسید (مرک/سیگما آ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

4-آمینوبنزوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا پارابنزوئیک اسید یک ترکیب شیمیایی است که به صورت پودر جامد سفید رنگ موجود است. این ترکیب در آب محلول می باشد.

ادامه مطلب
Project

6-آمینوهگزانوئیک اسید (مرک / سیگ

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

6-آمینوهگزانوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا آمینو کاپروئیک اسید از مشتقات اسید آمینه لیزین است. این ترکیب به عنوان واسطه در سنتز 6-نایلون استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

آمینوفنول ها (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آمینوفنول (مرک / سیگما آلدریچ) دسته ای از ترکیبات هستند که شامل سه ایزومر 2-آمینوفنول، 3آمینوفنول و 4-آمینوفنول می باشند.

ادامه مطلب
Project

آلومینیوم بروماید مرک

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آلومینیوم بروماید (مرک / سیگما آلدریچ) به ترکیبی اطلاق می شود که از آلومینیوم و برم تشکیل شده باشد معمولترین شکل از ایت ترکیبات آلومینیوم تری بروماید است. این ترکیب از واکنش پذیری بسیار بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب
Project

آلیل الکل (مرک/سیگما آلدریچ)

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آلیل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که در آب محلول و بی رنگ می باشد. این ترکیب از مواد اولیه تهیه گلیسرول به شمار می رود. همچنین در سنتز بسیاری از استر ها کاربرد دارد.

ادامه مطلب