aspartic acid

آسپارتیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

آسپارتیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینو اسید است که در سنتز پروتئین ها کاربرد دارد. فرمول شیمیایی: C4H7NO4 کد مرک آسپارتیک اسید: 100126 کد سیگما آلدریچ آسپارتیک اسید: A9006 CAS number 56-84-8

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>