Iron(II) chloride

آهن(II)کلرید (مرک/سیگما آلدریچ)

آهن(II)کلرید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی پارامگنتیک است. این جامد سفید رنگ نقطه ذوب بسیار بالایی دارد. این ترکیب به عنوان عامل کاهنده در سنتزهای آلی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: FeCl2 کد مرک آهن(II)کلرید: کد سیگما آلدریچ آهن(II)کلرید: 372870

شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>