Indole

ایندول(مرک/سیگما آلدریچ)

ایندول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی آلی آروماتیکی است که یک حلقه بنزن و یک حلقه پیرولی تشکیل شده است. در دمای اتاق حالت جامد دارد. به طور طبیعی توسط برخی از باکتری ها تولید می شود. در سنتز ترکیبات آلی از این ماده استفاده فراوانی می شود. فرمول شیمیایی: C8H7N کد مرک ایندول: 822281 کد سیگما آلدریچ ایندول: I3408 CAS number 120-72-9

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>