Hydrogen fluoride

هیدروفلوئوریک اسید(مرک/سیگما آلدریچ

هیدروفلوئوریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) به محلول هیدروژن فلوئورید در آب گفته می شود. این ترکیب واسطه سنتز تقریبا تمام ترکیبات فلوئوره است. این به شدت خورنده است و قابلیت حل کردن بسیاری از سطوح و مواد را داراست. هیدروفلوئوریک ااسید در ظروف شیشه ای قابل نگه داری نیست زیرا باعث ح شدن شیشه می شود. بخارات این ترکیب بسار سمی است و آسیب جدی و همیشگی به ریه و قرنیه چشم وارد می کند. از این تترکیب در فرایند تصفیه روغن، تهیه ترکیبات اورگانوفلوئوره و فلوئور استفاده می شود. فرمول شیمیایی: HF کد مرک هیدروفلوئوریک اسید: 101513 کد سیگما آلدریچ هیدروفلوئوریک اسید: 539325

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>