Hydrobromic acid

هیدروبرومیک اسید(مرک/سیگما آلدری

هیدروبرومیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک اسید قوی معدنی است. این ترکیب قدرت اسیدی بیشتر از هیدروکلریک اسید و کمتر از هیدروآیودیک اسید دارد. از هیدروبرومیک اسید برای تولید ترکیبات اورگانوبروماید و همچنین ترکیبات معدنی برومدار مانند کلسیم بروماید، زینک بروماید و سدیم بروماید استفاده می شود. فرمول شیمیایی: HBr کد مرک هیدروبرومیک اسید: 100307 کد سیگما آلدریچ هیدروبرومیک اسید: V000232 CAS Number 10035-10-6

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>