Hydrazine

هیدرازین(مرک/سیگما آلدریچ)

هیدرازین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است که مایع، بی رنگ، اشتعال پذیر است و بویی شبیه به آمونیاک دارد. هیدرازین به شدت سمی و ناپایدار است. این ترکیب به عنوان عنصر واسطه در سنتز مواد دارویی و افت کش به کاربرده می شود. همچنین در کیسه هوا خودروها از واکنش هیدرازین و سدیم نیتریت برای تولید سدیم آزید استفاده می شود. فرمول شیمیایی: N2H4 کد مرک هیدرازین: 109711 کد سیگما آلدریچ هیدرازین: 215155 CAS Number 302-01-2

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>