1-Hexanol

1-هگزانول(مرک/سیگما آلدریچ)

1-هگزانول (مرک / سیگما آلدریچ) یک الکل شش کربنه است که به مقداری در آب حلال است ولی در دی اتیل اتر و اتانول به راحتی حل می شود. در بوی علف تازه و فرومونهای زنبور عسل به طور طبیعی یافت می شود. فرمول شیمیایی: C6H14O کد مرک 1-هگزانول: 804393 کد سیگما آلدریچ 1-هگزانول: 471402 CAS number 111-27-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>