Glutaraldehyde

گلوتارآلدهید(مرک/سیگما آلدریچ)

گلوتارآلدهید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که در دمای اتاق حالت مایع ، بی رنگ و روغنی شکل دارد. از این ترکیب به عنوان ضد عفونی کننده لوازم جراحی و اتاق عمل استفاده می شود. همچنین در بیوشیمی به عنوان کراس لینکر کاربرد دارد. فرمول شیمیایی:C5H8O2 کد مرک گلوتارآلدهید: 814393 کد سیگما آلدریچ گلوتارآلدهید: 340855 CAS number 111-30-8

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>