Glutamine

گلوتامین(مرک/سیگما آلدریچ)

گلوتامین (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینواسید است که در بیو سنتز پروتئین در بدن استفاده می شود. این اسید آمینه با توجه به شرایط می تواند ضروری یا غیر ضروری باشد. از این ترکیب به عنوان دارو و مکمل مواد غذایی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C5H10N2O3 کد مرک گلوتامین: 100289 کد سیگما آلدریچ گلوتامین: 1294808 CAS number 56-85-9

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>