Glutamic acid

گلوتامیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

گلوتامیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک آلفا آمینواسید با دو گروه کربوکسیلیک اسید و یک گروه آمینو است. هنگام حل شدن در آب با توجه به pH محیط می تواند پروتون از دست داده یا به دست آورد. این ترکیب کایرال است و دو ایزومر D و L داردولی ایزومر L در طبیعت فراوانتر است. از این ترکیب به عنوان افزودنی مواد غذایی کاربرد دارد. همچنین در تولید بعضی از داروها از گلوتامیک اسید استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C5H9NO4 کد مرک گلوتامیک اسید: 100291 کد سیگما آلدریچ گلوتامیک اسید: G1251 CAS number 56-86-0

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>