Gluconic acid

گلوکنیک اسید(مرک/سیگما آلدریچ)

گلوکنیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب شیمیایی آلی و یکی از 16 ایزومر 2،3،4،5،6-پنتاهیدروکسی هگزانوئیک اسید است. نمک گلوکنیک اسید با نام گلوکنات شناخته می شود. گلوکنیک اسید، نمک های گلوکنات و گلوکنات استر به دلیل این که از اکسیداسیون گلوکز حاصل می شوند، به وفور در طبیعت یافت می شوند. این ترکیب به طور طبیعی در میوه ها و عسل یافت می شود. از گلوکنیک اسید به عنوان تنظیم کننده اسیدیته در صنایع غذایی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C6H12O7 کد مرک گلوکنیک اسید: 822057 کد سیگما آلدریچ گلوکنیک اسید: G5269 CAS Number 6556-12-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>