Furan

فوران(مرک/سیگما الدریچ)

فوران (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی هتروسیکلی آروماتیک، شامل چهار کربن و یک اکسیژن است. این ترکیب بی رنگ، به شدت فرار، مایع، آتش گیر با نقطه جوشی نزدیک به دمای اتاق است. در بیشتر حلال های معمول آلی حل شده اما در آب نامحلول است. این ماده سمی و احتمالا سرطان زا است. فرمول شیمیایی: C4H4O کد مرک فوران: 820594 کد سیگما آلدریچ فوران: 185922 CAS number 110-00-9

  شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>