Fluorescein

فلورسین(مرک/سیگما آلدریچ)

فلورسین (مرک / سیگما آلدریچ) یک رنگ سنتزی است که مقدار کمی در اب و الکل حل می شود. رنگ این ترکیب نارنجی یا قرمز تیره است. این ترکیب خاصیت فلئورسانس کنندگیدارد. در لیزر های رنگی به عنوان محیط فعال لیزری استفاده می شود. محلول آبی این ترکیب بسته بهنوع دید انعکاس یا انتقال از رنگ سبز تا نارنجی متغیر است. فرمول شیمیایی: C20H12O5 کد مرک فلورسین: 103992 کد سیگما آلدریچ فلورسین: F6377 CAS number 518-47-8

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>