Cysteine

سیستئین مرک .سیگما الدریچ(merck.

سیستئین یک آلفا آمینواسید است که در ساختار بسیاری از پروتئین ها موجود می باشد. این آمینواسید یک آمینواسید غیر ضروری است. این به شکل دو انانتیومر L و R موجود است. از انانتیومر L به عنوان افزودنی مواد غذایی، مواد دارویی و تولید طعم دهنده مواد غذایی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C3H7NO2S کد مرک L سیستئین: 102838 کد سیگما آلدریچ L سیستئین :168149 کد مرک R سیستئین: 816014 CAS number 52-90-4

شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>