Congo red

کنگو رد یک ترکیب آلی است که به دسته ترکیبات رنگ های آزو تعلق دارد. با حل شدن کنگو رد در آب محلول کلوییدی قرمز زنگی ایجاد می شود. از کنگو رد در ساخت کاغذ لیتموس استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C32H22N6Na2O6S2 کد مرک کنگو رد: 101340 کد سیگما آلدریچ کنگو رد: C6767 CAS number 573-58-0

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>