Carbon tetrachloride

کربن تترا کلرید (مرک/سیگما آلدری

کربن تترا کلرید (مرک / سیگما آلدریچ) یا تترا کلرومتان یک ترکیب آلی است که به عنوان مهار کننده آتش کاربرد دارد. از این ترکیب به عنوان حلال در IR نیز استفاده می شود. فرمول شیمیایی: CCl4 کد مرک کربن تترا کلرید: 106050 کد سیگما الدریچ کربن تترا کلرید: 289116 CAS number 75-09-2

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>