Carbazole

کاربازول (مرک/سیگما آلدریچ)

کاربازول (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی هتروسیکلی آروماتیک است. این ترکیب دارای دو حلقه بنزن است که به وسیله یک حلقه نیتروژن دار به هم متصل هستند. اساس ساختمان این ترکیب ساختار ایندولی است. فرمول شیمیایی: C12H9N کد مرک کاربازول: 820255 کد سیگما آلدریچ کاربازول: C5132 CAS number 86-74-8

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>