Camphene

کامفن (مرک/سیگما آلدریچ)

کامفن (مرک / سیگما آلدریچ) یک مولکول بیسیکلیک مونوترپن است. غیر قابل حل در آب ولی در حلال های معمول آلی قابل حل است. این ترکیب در دمای اتاق فرار و بویی تند دارد. فرمول شیمیایی: C10H16 کد مرک کامفن: 820254 کد سیگما آلدریچ کامفن: 456055 CAS number 79-92-5

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>