Bromothymol blue

برموتیمول بلو (مرک/سیگما آلدریچ)

برموتیمول بلو (مرک / سیگما آلدریچ) یک شناساگر اسید باز است. معمولا برای اندازه‌گیری pH ترکیباتی که pH ای در محدوده خنثی دارند استفاده می شود. برای اندازه‌گیری درصد کربونیک اسید در مایعات از این ترکیب استفاده می شود. فرمول شیمیایی برموتیمول آبی: C27H28Br2O5S کد مرک برموتیمول آبی: 103026 کد سیگما آلدریچ برموتیمول آبی: 114413 CAS number 76-59-5

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>