Bromophenol blue

برموفنول بلو (مرک/سیگما آلدریچ)

برموفنول بلو (مرک / سیگما آلدریچ) یا BPB به عنوان شناساگر pH و رنگ استفاده می شود. رنگ این ترکیب از زرد در pH سه به آبی در Ph چهار و نیم تغییر می کند. از این ترکیب به عنوان نشانگر رنگی در تکنیک های الکتروفورز نیز استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C19H10Br4O5S کد مرک برموفنول بلو: 108122 کد سیگما آلدریچ برموفنول بلو : B0126 CAS number 115-39-9

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>