Bipyridine

بی پیریدین (مرک/سیگما آلدریچ)

بی پیریدین ترکیبی (مرک / سیگما آلدریچ) است که از اتصال دو حلقه پیریدین حاصل می شود. 6 ایزومر از این ترکیب وجود دارد ولی دو ایزومر 2،2-بی پیریدین و 4،4-بی پیریدین پرکاربردترین آن ها هستند. فرمول شیمیایی: کد مرک 2،2-بی پیریدین: 103098 کد سیگما آلدریچ 2،2-بی پیریدین: D216305 کد مرک 4،4-بی پیریدین: 820158 کد سیگما آلدریچ 4،4-بی پیریدین: 36690

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>