Biphenyl

بی فنیل (مرک/سیگما آلدریچ)

بی فنیل (مرک / سیگما آلدریچ) ، دی فنیل یا فنیل بنزن یک ترکیب آلی کریستالی بی رنگ است. این ترکیب در آب نامحلول ولی در حلال های آلی محلول است. فرمول شیمیایی: C12H10 کد مرک بی فنیل: 803090 کد سیگما آلدریچ بی فنیل: B34656 CAS number 92-52-4

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>