Benzyl alcohol

بنزیل الکل (مرک/سیگما آلدریچ)

بنزیل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یک الکل آروماتیک است. این ترکیب یک مایع بی رنگ است که با توجه به قطبیت، سمیت کم و فشار بخار پایین به عنوان حلال استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C7H8O کد مرک بنزیل الکل: 100987 کد سیگما الدریچ بنزیل الکل: 305197 CAS number 100-51-6

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>