Benzophenone

بنزوفنون (مرک/سیگما آلدریچ)

بنزوفنون (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به اختصار pho2 نشان داده می شود. از این ترکیب به طور عمده در سنتز پلیمر در شیمی آلی استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C13H10O کد مرک بنزوفنون: 801801 کد سیگما آلدریچ بنزوفنون: B9300 CAS number 119-61-9

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>