Azobenzene

آزوبنزن (مرک/سیگما آلدریچ)

آزوبنزن (مرک / سیگما آلدریچ) یا دی فنیل دی ایمید از دو حلقه بنزن تشکیل شده که به وسیله N=N به یکدیگر متصل شده اند. این ترکیب خاصیت ایزومریزیشن دارد. یعنی با جذب نور پیکربندی سیس و ترانس به خود می گیرد. فرمول شیمیایی: C12H10N2 کد مرک آزوبنزن: 820118 کد سیگما آلدریچ آزوبنزن: 424633 CAS number 103-33-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>