Arginine

آرژنین (مرک/سیگما آلدریچ)

آرژنین (مرک / سیگما آلدریچ) یکی از بیست اسید آمینه اصلی یاخته های زنده است. در بدن جانوران نوع L-آرژنین رایج است. فرمول شیمیایی: کد مرک آرژنین: 101587 کد سیگما الدریچ آرژنین: A5006 CAS number 74-79-3

 شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>