Anisidine

آنیسیدین (مرک/سیگما آلدریچ)

آنیسیدین (مرک / سیگما آلدریچ) یا متوکسی آنیلین شامل سه ایزومر اورتو آنیسیدین، متا آنیسیدین و پارا آنیسیدین می باشد. این سه ایزومر از لحاظ خواص فیزیکی با هم متفاوت هستند. پارا آنیسیدین دارد. فرمول شیمیایی: کد مرک O-آنیسیدین: 800461 CAS number 90-04-0 کد سیگما آلدریچ O-آنیسیدین: A88182 کد مرک m-آنیسیدین: 800462 CAS number 536-90-3 کد سیگما آلدریچ m-آنیسیدین: A88204 کد مرک p-آنیسیدین: 845003 CAS number 104-94-9 کد سیگما آلدریچ p-آنیسیدین: A88255

شرکت آوا تجهیز آزما وارد کننده مستقیم مواد شیمیایی از کمپانی های مرک، سیگما آلدریچ، ریدل، فلوکا، اکروس و آلفا می باشد. شرکت آوا تجهیز آزما با داشتن کادر مجرب و متخصص آماده ارائه خدمات خود در زمینه مواد شیمیایی تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به مشتریان و همکاران عزیز می باشد.

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>