مهر ۹, ۱۳۹۸
دی کلرو متان - دی کلرومتان

دی کلرو متان

مهر ۹, ۱۳۹۸
متانول

متانول (Methanol)

مهر ۷, ۱۳۹۸

کاغذ لیتموس

کاغذ لیتموس لیتموس ترکیبی از چندین رنگ مختلف است که از گیاه گلسنگ استخراج می شود. این ماده بر روی یک کاغذ فیلتر جذب شده و […]
مهر ۲, ۱۳۹۸
سولفید روی

سولفید روی

سولفید روی سولفید روی یک ترکیب معدنی است که شکل عمده و اصلی عنصر روی در طبیعت است. این ماده به طور طبیعی به شکل سنگ […]