شهریور ۱۴, ۱۳۹۹
نمایندگی شرکت اکسیر اتریش در ایران - شرکت آوا تجهیز آزما نماینده انحصاری فروش محصولات شرکت اکسیر (EXIR) - فروش مواد شیمیایی اصفهان

فروش مواد شیمیایی اصفهان

مرداد ۹, ۱۳۹۹
تری کلرو استیک اسید

تری کلرواستیک اسید

مرداد ۶, ۱۳۹۹
کروماتوگرافی لایه نازک

کروماتوگرافی

مرداد ۶, ۱۳۹۹
سیلیکا ژل

سیلیکا ژل

تیر ۲۴, ۱۳۹۹
کلروبنزن

کلروبنزن

تیر ۲۰, ۱۳۹۹
فروش محیط کشت در اصفهان

محیط کشت

تیر ۱۷, ۱۳۹۹

دی ‌متیل فرم ‌آمید

تیر ۶, ۱۳۹۹
تتراهیدروفوران

تتراهیدروفوران

تیر ۶, ۱۳۹۹
ایزو اکتان - فرمول شیمیایی ایزو اکتان - عدد اکتان -

ایزو اکتان

تیر ۱, ۱۳۹۹
سیکلوهگزان

سیکلوهگزان

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
سدیم هیدروکسید

سدیم هیدروکسید

خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
سولفوریک اسید

سولفوریک اسید