سیگما

سپتامبر 24, 2019

سولفید روی

سولفید روی سولفید روی یک ترکیب معدنی است که شکل عمده و اصلی عنصر روی در طبیعت است. این ماده به طور طبیعی به شکل سنگ […]
سپتامبر 29, 2019

کاغذ لیتموس

کاغذ لیتموس لیتموس ترکیبی از چندین رنگ مختلف است که از گیاه گلسنگ استخراج می شود. این ماده بر روی یک کاغذ فیلتر جذب شده و […]
مارس 9, 2022
2,4'-Dibromoacetophenone

2و4-دی برومو استو فنون( 2,4-Dibromoacetophenone)EXIR

2و4-دی برومو استو فنون ویژگی ها EX-010381   :  2,4′-Dibromoacetophenone, 98% CAS Number: 99-73-0 Bielstein Registery Number: 607604 MDL: MFCD00000200 Molecular Weight : 277.94 g/mol PubChecm: 7454 […]