محصولات آمینو اسید

آمینو اسیدها مولکول های آلی شامل یک کربن مرکزی است که گروه های کربوکسیل و آمینو به آن متصل است. این ماده نقش کلیدی در بدن دارد و همچنین در صنایع مختلف از جمله داروسازی، مواد غذایی و کشاورزی کاربردهای مهم و گسترده ای دارد.  برای اطلاع از موجودی سایر مواد نیز می توانید با ما در تماس باشید.

دانلود لیست محصولات